Patirtis

Autonominis robotas dezinfekavimui UV-C spinduliuote
UAB „Geobaltic“ įgyvendina projektą „Autonominis robotas dezinfekavimui UV-C spinduliuote”, Nr. 01.2.1-LVPA-K-858-01-0024.
Projekto tikslas – mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau- MTEP), nukreiptos į kovą su COVID-19 pandemija bei efektyvesnių dezinfekavimo priemonių kūrimą, įgyvendinimas. MTEP veikla, susijusi su autonominio roboto dezinfekavimui UV-C spinduliuote prototipo kūrimu.
Projekto finansavimo sutartis su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašyta pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-T-858 „COVID-19 MTEP“.
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2020 m. rugsėjo mėn., pabaiga – 2022 m. vasario mėn.
Projekto biudžetas – 470.746,77 EUR.
Projektui skirtas finansavimas – 376.597,42 EUR.
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Kompleksinių geologinių struktūrų seisminių tyrimų efektyvumo ir kokybės didinimas dinamiškai moduliuojant seisminio tyrimo parametrus
UAB „Geobaltic“ kartu su Klaipėdos Universitetu įgyvendino projektą “Kompleksinių geologinių struktūrų seisminių tyrimų efektyvumo ir kokybės didinimas dinamiškai moduliuojant seisminio tyrimo parametrus”.
Projekto metu buvo išvystyta nauja seisminės žvalgybos lauko darbų metodika pasinaudojant naujausiomis IT technologijomis. Seismodinaminė lauko darbų metodika ir IT valdymo sistema išbandyta atliekant darbus sudėtingomis paviršiaus ir geologinėmis sąlygomis pasižyminčiose Mizarų spėjamo meteoritinio kraterio struktūros vietovėse.
Projektą dalinai finansavo Mokslo inovacijų ir technologijų agentūra.

Mineralinių medžiagų tiekimo studijos Rail Baltica geležinkelio linijos statybai
RB Rail AS buvo atliktos dvi mineralinių medžiagų tiekimo Rail Baltica geležinkelio linijos Lietuvoje ir Latvijoje statybai studijos. Mineralinių medžiagų tiekimo Rail Baltika geležinkelio linijai Lietuvoje atliko SIA „Geo Consultants” bendradarbiaudami su UAB „Geobaltic”.
Detaliau.

Geofizinių tyrimų optimizavimas kuriant inovatyvias robotines technologijas ir automatizuotas valdymo sistemas (Georobot)
UAB „Geobaltic“ įgyvendina projektą „Geofizinių tyrimų optimizavimas kuriant inovatyvias robotines technologijas ir automatizuotas valdymo sistemas (Georobot) ”, Nr. J05-LVPA-K-03-0004. Projektas bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai“.
Projekto biudžetas – iki 704.761,14 EUR. Projektui skirtas finansavimas – iki 501.122,09 EUR.
Projekto įgyvendinimo tikslas – padidinti įmonės inovacinį potencialą.
Projekto įgyvendinimo pradžia – 2018 m. birželio mėn., pabaiga – 2020 gegužės mėn.

Naujos kartos trimačių seisminių geofizinių tyrimų MTTP infrastruktūros sukūrimas
UAB „Geobaltic“ sėkmingai įgyvendino projektą „Naujos kartos trimačių seisminių geofizinių tyrimų MTTP infrastruktūros sukūrimas“, kuris buvo bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programą.
Projekto vertė – 2 300 826 Lt, iš kurių 1 610 578 L sudarė ES lėšos.
Projekto tikslas – padidinti UAB “Geobaltic” konkurencingumą vystant naujos kartos trimačių seisminių geofizinių tyrimų metodus.
Pasiekti rezultatai – įsigyti 500 vnt. seisminių registracinių kanalų su atitinkama programine įranga.
Įsigyta MTTP infrastruktūra bus naudojama 3D seisminių tyrimų metodams kurti bei vystyti, atlikti eksperimentinius tyrimus, orientuotus į esamų seismogeologionių tyrimų problemų sprendimą, bus dalyvaujama integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) Lietuvos jūrinio sektoriaus plėtrai vykdomuose MTTP projektuose.

Integruotos bevielės seisminių tyrimų sistemos prototipas
UAB “Geobaltic” ir UAB “AKIS Technologies” sėkmingai įgyvendino projektą „Integruotos bevielės seisminių tyrimų sistemos prototipas“, kuris buvo bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programą.
Projekto vertė – 249.127,66 EUR, iš kurių 149.476,08EUR sudaro ES lėšos.
Projekto tikslas – didinti konkurencingumą plečiant vykdomos veiklos spektrą, kuriant į naujus verslo segmentus orientuotus produktus bei didinant įmonių MTTP gebėjimus.
Pasiekti rezultatai – įgytos žinios ir patirtis bei sukurtas inovatyvus integruotos bevielės seisminių tyrimų sistemos prototipas, sudarytas iš autonominių seisminių registratorių bei specialios programinės įrangos, skirtos registratorių darbo parametrų nustatymui ir duomenų nuskaitymui. Sukurtas „viskas viename“ seisminių tyrimų registratorius, kuriame integruoti visi normaliam funkcionavimui reikalingi komponentai. Sukurta sistema yra visiškai belaidė, įskaitant ir duomenų apsikeitimą, kas žymiai pagreitina seisminius tyrimus, padaro juos saugesniais tiek tyrimus vykdančiam personalui, tiek aplinkai, bei suteiks pranašumą prieš kitus rinkoje esančius sprendimus.