Seklieji geofizikiniai tyrimai

GEORADARAS

Georadaro tyrimas – tai nedestrukcinis tyrimo metodas tinkantis aptikti po žeme esančius objektus. Georadaro veikimo principas paremtas elektromagnetinių bangų atspindžiu – siųstuvu siunčiama elektromagnetinė banga, kuri sklinda gruntu ir atspindi nuo ribų ar objektų, pasižyminčių skirtingomis elektrinėmis savybėmis.

Georadaro antenai slenkant žemės paviršiumi, bei registruojant trasas norimais atstumo intervalais, gaunamas 2D profilis (dominančios vietos skerspjūvis). Atliekant archeologinius ar inžinierius tyrimus yra atliekamas trimatis (3D) tyrimas. Pagrindinis 3D tyrimų georadaru privalumas – galimybė analizuoti atspindžio amplitudžių pasiskirstymą ne tik profiliuose, bet ir plokštuminiuose pjūviuose.

Georadaro taikymas:

Geobaltic atlieka 2D/3D tyrimus georadaru bei duomenų apdorojimo ir interpretavimo darbus.

Įranga:

Georadaras Zond-12 (Radar Systems, Inc.) 300, 500 MHz antenos geologiniams tikslams, ir 900 MHz antena archeologiniams ir inžinieriniams tikslams.

ELEKTRINĖ TOMOGRAFIJA

Elektrinė tomografija (ET) – tai vienas iš geofizinės žvalgybos metodų, jungiantis savyje du gerai žinomus metodus: elektrinį profiliavimą (EP) ir vertikalų elektrinį zondavimą (VEZ). Principinė ET taikymo galimybė geologiniuose, hidrogeologiniuose, archeologiniuose ir kt. tyrimuose pagrįsta tuo, kad gruntai ir uolienos, sudarančios geologinį pjūvį skiriasi vieni nuo kitų savitąja elektrine varža, kurios dydį savo ruožtu apsprendžia uolienos struktūra, talpinamo vandens kiekis ir jo mineralizacija.

Geobaltic atlieka 2D/3D elektrinės tomografijos tyrimus.

Taikymai:

  • Karstinio regiono tyrimai;
  • Inžineriniai – geologiniai tyrimai;
  • Aplinkos užterštumo tyrimai.

Įranga

AGI SuperSting R8

Allied Tigre 128