ES projektai

Geobaltic vykdomi ES projektai

Autonominis robotas dezinfekavimui UV-C spinduliuote

UAB „Geobaltic“ įgyvendina projektą „Autonominis robotas dezinfekavimui UV-C spinduliuote”, Nr. 01.2.1-LVPA-K-858-01-0024.
Projekto tikslas – mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau- MTEP), nukreiptos į kovą su COVID-19 pandemija bei efektyvesnių dezinfekavimo priemonių kūrimą, įgyvendinimas. MTEP veikla, susijusi su autonominio roboto dezinfekavimui UV-C spinduliuote prototipo kūrimu.
                     Projekto finansavimo sutartis su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašyta pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-T-858 „COVID-19 MTEP“.
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2020 m. rugsėjo mėn., pabaiga – 2022 m. vasario mėn. 
Projekto biudžetas –  470.746,77 EUR.
Projektui skirtas finansavimas – 376.597,42 EUR.
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Geofizinių tyrimų optimizavimas kuriant inovatyvias robotines technologijas ir automatizuotas valdymo sistemas (Georobot)

UAB „Geobaltic“ įgyvendina projektą „ Geofizinių tyrimų optimizavimas kuriant inovatyvias robotines technologijas ir automatizuotas valdymo sistemas (Georobot) ”, Nr. J05-LVPA-K-03-0004. Projektas bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai“.
Projekto biudžetas – iki 704.761,14 EUR. Projektui skirtas finansavimas – iki 501.122,09 EUR.
Projekto įgyvendinimo tikslas – padidinti įmonės inovacinį potencialą.
Projekto įgyvendinimo pradžia – 2018 m. birželio mėn., pabaiga – 2020 gegužės mėn.