ES projektai

Geobaltic vykdomi ES projektai

UAB "Geobaltic" e.komercijos modelio diegimas

UAB "Geobaltic" įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą „UAB "Geobaltic" e.komercijos modelio diegimas“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-1029
UAB „Geobaltic“ yra didžiausia geofizinių tyrimų įmonė Baltijos šalyse. UAB „Geobaltic“ teikia kokybiškas geofizinių tyrimų paslaugas, darbus atlieka profesionaliai ir operatyviai, darant minimalų poveikį aplinkai, vystyti geofizinių tyrimų metodus bei technologijas. Įmonės vykdoma veikla apima tiek geofizinių tyrimų lauko darbus, tiek tyrimų metu gautų rezultatų apdorojimą ir interpretavimą. Šio projekto metu ketinama diegti el. komercijos sistemą užsakymų priėmimui bei klientų savitarnos modelio taikymui. 

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2022 m. vasario mėn. 10 d.
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2023 m. vasario mėn. 10 d. 

Projekto vertė: 68 220,00 Eur
Finansavimo suma: 50 000,00 Eur

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonės

 

Autonominis robotas dezinfekavimui UV-C spinduliuote

UAB „Geobaltic“ įgyvendina projektą „Autonominis robotas dezinfekavimui UV-C spinduliuote”, Nr. 01.2.1-LVPA-K-858-01-0024.
Projekto tikslas – mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau- MTEP), nukreiptos į kovą su COVID-19 pandemija bei efektyvesnių dezinfekavimo priemonių kūrimą, įgyvendinimas. MTEP veikla, susijusi su autonominio roboto dezinfekavimui UV-C spinduliuote prototipo kūrimu.
                     Projekto finansavimo sutartis su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašyta pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-T-858 „COVID-19 MTEP“.
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2020 m. rugsėjo mėn., pabaiga – 2022 m. vasario mėn. 
Projekto biudžetas –  470.746,77 EUR.
Projektui skirtas finansavimas – 376.597,42 EUR.
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Geofizinių tyrimų optimizavimas kuriant inovatyvias robotines technologijas ir automatizuotas valdymo sistemas (Georobot)

UAB „Geobaltic“ įgyvendina projektą „ Geofizinių tyrimų optimizavimas kuriant inovatyvias robotines technologijas ir automatizuotas valdymo sistemas (Georobot) ”, Nr. J05-LVPA-K-03-0004. Projektas bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai“.
Projekto biudžetas – iki 704.761,14 EUR. Projektui skirtas finansavimas – iki 501.122,09 EUR.
Projekto įgyvendinimo tikslas – padidinti įmonės inovacinį potencialą.
Projekto įgyvendinimo pradžia – 2018 m. birželio mėn., pabaiga – 2020 gegužės mėn.