LT | EN | RU
Geobaltic
APIE MUS PASLAUGOS ĮRANGA KOMANDA PROJEKTAI KONTAKTAI
APIE MUS

APIE MUS

NAUJIENOS

• 2017 m. 17 km3D seisminis tyrimas Kudirkos – Kybartų  plote. Užsakovas: Diseta

• 2017 m. 36 km3D seisminis tyrimas Kudirkos – Kybartų  plote. Užsakovas: Diseta

• 2016 m. 40 km 2D seisminis tyrimas. Nemuno tyrimo plotas. Užsakovas: TAN Oil. 

• 2015 -2016 m. 125 km3D seisminis tyrimas Kudirkos – Kybartų  plote. Užsakovas: Diseta.

• 2015 m.  30 km2 3D seisminis tyrimas Barsukynės plote, Rietavo licenzinis plotas.  Užsakovas: LL Investicijos.

• 2014 m gruodžio 22 d. UAB "Geobaltic" veikla buvo sertifikuota kaip atitinkanti kokybės vadybos sistemos ISO 9001:2008 reikalavimus ir aplinkos vadybos sistemos ISO 14001:2004 reikalavimus.

• 2014.05.22 Lietuvos geologijos tarnyba UAB "Geobaltic" išdavė papildytą leidimą tirti žemės gelmes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misija:
Teikti kokybiškas geofizinių tyrimų paslaugas, darbus atlikti profesionaliai ir operatyviai, darant minimalų poveikį aplinkai.

Geobaltic - tai patyrusi, socialiai atsakinga bei aukštus kokybės reikalavimus sau kelianti įmonė. Mūsų prioritetas - draugiškumas aplinkai. Savo veikloje laikomės kokybės vadybos sistemos ISO 9001:2008 ir aplinkos vadybos sistemos 14001:2004 reikalavimų. Mūsų veikla yra neatsiejama nuo naujausių technologijų taikymo, todėl įmonė artimai bendradarbiauja su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis. Mūsų darbuotojai yra aukštos kvalifikacijos mokslų daktarai, doktorantūroje mokslus tęsiantys specialistai, magistrai. 
 
Pagrindinės mūsų įmonės veiklos sritys:
• Naftos/dujų paieška ir žvalgyba;
• Grežinių diagrafija;
• Seklieji geofizikiniai tyrimai geologiniams, inžineriniams ir archeologiniams uždaviniams spręsti.

Prisistatymas: Geobaltic

Vertybės:
• Darbuotojų kvalifikacija. Įmonei svarbi aukšta darbuotojų kvalifikaciją.
• Draugiškumas aplinkai. Bendrovės pagrindinės veiklos metodai ir naudojama įranga yra draugiška aplinkai. Atliekant darbus laikomasi taršos prevencijos principų ir taikomų aplinkosauginių reikalavimų.
• Socialinis atsakingumas. Socialinį atsakingumą realizuojame versle, aplinkosaugoje, santykiuose su darbuotojais bei vietiniais gyventojais mūsų vykdomų tyrimų plotuose.
• Technologijos ir plėtra. Įmonė plėsdama bei optimizuodama savo veiklą, siekia itin kokybiškai atlikti tyrimus naudojant mažiausią poveikį aplinkai darančią įrangą.
• Veiklos legalumas ir skaidrumas. Tyrimai vykdomi laikantys visų tokiai veiklai taikomų teisės aktų reikalavimų. Tyrimai vykdomi tik gavus visus reikalingus leidimus ir suderinimus, griežtai laikantis juose nurodytų apribojimų. Tyrimų metu palaikomi glaudūs ryšiai su vietos savivaldos institucijomis ir vietos gyventojais.

 

2014 m gruodžio mėn. UAB "Geobaltic" veikla buvo sertifikuota kaip atitinkanti kokybės vadybos sistemos ISO 9001:2008 reikalavimus ir aplinkos vadybos sistemos ISO 14001:2004 reikalavimus.

 

 

 

UAB "Geobaltic" ir UAB "AKIS Technologies" sėkmingai įgyvendino projektą „Integruotos bevielės seisminių tyrimų sistemos prototipas“, kuris buvo bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programą.

Projekto vertė – 249.127,66 EUR, iš kurių 149.476,08EUR sudaro ES lėšos.

Projekto tikslas –  didinti konkurencingumą plečiant vykdomos veiklos spektrą, kuriant į naujus verslo segmentus orientuotus produktus bei didinant įmonių MTTP gebėjimus.

Pasiekti rezultatai – įgytos žinios ir patirtis bei sukurtas inovatyvus integruotos bevielės seisminių tyrimų sistemos prototipas, sudarytas iš autonominių seisminių registratorių bei specialios programinės įrangos, skirtos registratorių darbo parametrų nustatymui ir duomenų nuskaitymui. Sukurtas „viskas viename“ seisminių tyrimų registratorius, kuriame integruoti visi normaliam funkcionavimui reikalingi komponentai. Sukurta sistema yra visiškai belaidė, įskaitant ir duomenų apsikeitimą, kas žymiai pagreitina seisminius tyrimus, padaro juos saugesniais tiek tyrimus vykdančiam personalui, tiek aplinkai, bei suteiks pranašumą prieš kitus rinkoje esančius sprendimus.

 Lietuvos geologijos tarnyba UAB "Geobaltic" išdavė papildytą leidimą tirti žemės gelmes.

Papildžius leidimą įmonė turi teisę atlikti:

• angliavandenilių paiešką ir žvalgybą;
• nemetalinių naudingųjų iškasenų ir vertingųjų mineralų paiešką ir žvalgybą;
• žemės gelmių ertmių paiešką ir žvalgybą;
• geologinį žemės gelmių kartografavimą;
• hidrogeologinį žemės gelmių kartografavimą;
• geocheminį žemės gelmių kartografavimą;
• ekogeologinį žemės gelmių kartografavimą;
• geofizinį tyrimą;
• inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą;
• ekogeologinį tyrimą;
• mechaninį tyrimo, eksploatacijos (išskyrus angliavandenilių) ir kitos paskirties gręžinių gręžimą bei likvidavimą.

 

 


UAB „Geobaltic“ sėkmingai įgyvendino projektą „Naujos kartos trimačių seisminių geofizinių tyrimų MTTP infrastruktūros sukūrimas“, kuris buvo bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programą.

Projekto vertė – 2 300 826 Lt, iš kurių 1 610 578 L sudarė ES lėšos.

Projekto tikslas –  padidinti UAB "Geobaltic" konkurencingumą vystant naujos kartos trimačių seisminių geofizinių tyrimų metodus.

Pasiekti rezultatai – įsigyti 500 vnt. seisminių registracinių kanalų su atitinkama programine įranga.

Įsigyta MTTP infrastruktūra bus naudojama 3D seisminių tyrimų metodams kurti bei vystyti, atlikti eksperimentinius tyrimus, orientuotus į esamų seismogeologionių tyrimų problemų sprendimą, bus dalyvaujama integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) Lietuvos jūrinio sektoriaus plėtrai vykdomuose MTTP projektuose.

UAB "Geobaltic" ir UAB "AKIS Technologies" sėkmingai įgyvendino projektą „Integruotos bevielės seisminių tyrimų sistemos prototipas“, kuris buvo bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programą.

 

Projekto vertė – 249.127,66 EUR, iš kurių 149.476,08EUR sudaro ES lėšos.

 

Projekto tikslas –  didinti konkurencingumą plečiant vykdomos veiklos spektrą, kuriant į naujus verslo segmentus orientuotus produktus bei didinant įmonių MTTP gebėjimus. 

                                                                 

Pasiekti rezultatai – įgytos žinios ir patirtis bei sukurtas inovatyvus integruotos bevielės seisminių tyrimų sistemos prototipas, sudarytas iš autonominių seisminių registratorių bei specialios programinės įrangos, skirtos registratorių darbo parametrų nustatymui ir duomenų nuskaitymui. Sukurtas „viskas viename“ seisminių tyrimų registratorius, kuriame integruoti visi normaliam funkcionavimui reikalingi komponentai. Sukurta sistema yra visiškai belaidė, įskaitant ir duomenų apsikeitimą, kas žymiai pagreitina seisminius tyrimus, padaro juos saugesniais tiek tyrimus vykdančiam personalui, tiek aplinkai, bei suteiks pranašumą prieš kitus rinkoje esančius sprendimus.

 

 

 

> į pradžią


© 2017 UAB "Geobaltic"
APIE MUS PASLAUGOS ĮRANGA KOMANDA PROJEKTAI KONTAKTAI